SOSU Science

SOSU Science består af to projekter, Science II og Digitale undervisningsforløb til naturfag på SOSU-uddannelserne

Projektet er et samarbejde mellem de jyske og fynske social- og sundhedsskoler og skal styrke naturfagsundervisningen på social- og sundhedsuddannelserne. Målet er at kompetenceløfte underviserne inden for naturfag og at udvikle et fælles digitalt understøttet læringsmateriale, der opfordrer til at eleverne arbejder mere eksperimenterende og med aktuelle problemstillinger. Derudover skal projektet sætte fokus på naturfagsundervisningen i uddannelserne.

Læs mere om de to projekter herunder. 

Science II

Projekt Science II skal kvalitetssikre social- og sundhedsuddannelserne gennem udbredelse og afprøvning af en undersøgelsesbaseret pædagogisk/didaktisk undervisningspraksis i naturfag. Kvalitetsløftet skal gennemføres for 100 naturfagsundervisere på 9 erhvervsskoler i Jylland/Fyn, der sammen skaber rammerne for en ny undervisningspraksis, hvor den aktivt lærende elev er i centrum.

Undervisningspraksis afprøves med 2.000 elever fordelt på de 9 erhvervsskoler i Jylland/Fyn. Gennem pædagogisk/didaktisk udvikling og sparring på pædagogiske dage og netværksaktiviteter for de 100 undervisere, udvikles et fælles digitalt understøttet læringsmateriale, der skal gøre naturvidenskab mere tilgængelig for vores elever. Eleverne skal eksperimentere mere i klassen og de skal arbejde med aktuelle problemstillinger fra den branche, de efterfølgende skal ud og arbejde med.

Med en øget kvalitet i naturfagsundervisningen forventer vi at kunne reducere frafaldet på social- og sundhedsuddannelserne. Projektet vil gennem 32 rollemodeller, fordelt geografisk på erhvervsskolerne skabe nye elevfortællinger, så det naturvidenskabelige fokus i uddannelsen træder tydeligere frem, både for elever og andre aktører i branchen. På den måde bidrager projektet til at sikre kvalificeret arbejdskraft til området, der i dag er kendetegnet af en mangelsituation på landsplan. Projektet har 4 hovedaktiviteter: 

• Kompetenceløft af 100 naturfagsunderviserne i forhold til at udvikle ny undervisningspraksis, der styrker en undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning 

• Udvikling af et fælles undervisningsmateriale, der understøtter den undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning 

• Gennemførelse af 100 pilotforløb for 2.000 elever (både grundforløb og hovedforløbselever) 

• Udarbejde 32 elevfortællinger (naturvidenskabelige elevrollemodeller) 

Digitale undervisningsforløb til naturfag på SOSU-uddannelserne

Projektet skal udvikle digitale undervisningselementer til Naturfag niveau C og E for SOSU- uddannelserne. 

Projektet skal udvikle 20 – 25 digitale elementer til understøttelse af naturfagsundervisning, der skal styrke elevernes læringsudbytte, både i forhold til undervisningsdifferentiering, understøttelse af arbejdsformer og det eksperimentelle arbejde, undersøgelser og cases. 

I projektet samler vi skolernes IT-pædagogiske vejledere og naturfagsundervisere, i en tværorganisatorisk arbejdsgruppe på tværs af de 9 SOSU-skoler, med en konsulent fra Center for IT i Undervisning (CIU). Ar-bejdsgruppen skal udvælge og udvikle digitale elementer, der skal indgå i et fælles naturfagsundervisnings-materiale. 

Naturfagsunderviserne vil afprøve de digitale elementer via gennemførelse af 100 pilotforløb med 2.000 elever i projekt Science II. 

Som en del af projektet har skolen udviklet to undervisningsmaterialer. Du kan finde dem herunder:

Spil: Den interaktive nervecelle

Prøveoverblik med padlet: Bliv klogere på naturfagsprøven

Find alle de digitale undervisningmaterialer, der er udviklet i projektet på Center for IT i Undervisningens hjemmeside.

Center for IT I undervisningen