Social inklusion med fokus på interkulturalitet

Hvordan italesætter og møder elever og undervisere interkulturalitet på en måde, der fremmer social inklusion?

Det er vigtigt, at elever på landets social- og sundhedsskoler kan fungere sammen på tværs af eksisterende grupperinger. Både under uddannelsen og som færdiguddannede social- og sundhedshjælpere eller -assistenter skal de have kompetencer til at etablere gode og bærende relationer til andre på tværs af sociale, kulturelle og etniske tilhørsforhold.

Samtidig peger flere undersøgelser på, at etniske minoriteter i højere grad mistrives og oftere føler sig ensomme på uddannelsen. Dette kan resultere i højere fravær og skolefrafald.

Derfor vil vi i dette projekt arbejde med, hvordan både elever og undervisere kan arbejde med social inklusion på tværs af elevers forskelligheder.

Hvad skal projektet bruges til?

Med projektet ønsker vi at arbejde med social inklusion, med fokus på interkulturelle kompetencer.

Projektet skal bidrage til at fremme dannelsen af bærende sociale relationer mellem vores elever på tværs af sociale, kulturelle og etniske baggrunde, og derved styrke elevernes trivsel og udvikling.

 

Nyheder

Projektet forventede output

Det overordnede formål med projektet er at øge den sociale inklusion på tværs af sociale, kulturelle og etniske baggrunde.

Dette sker gennem:

  • At øge skolernes viden og forståelse af dynamikken i tværkulturelle ungdomsgrupper samt problemstillinger vedrørende interkulturalitet på arbejdsmarkedet.

  • At udvikle færdigheder til at tale om interkulturalitet.

  • At udvikle elever og underviseres interkulturelle kompetencer.

Projektets konkrete resultater bliver undervisningsforløb på Grundforløb 2, som skal udvikle færdigheder til at tale om etniciteter m.m. samt udvikle elevernes interkulturelle kompetencer.

Derudover udmunder projektet i udvikling af strategier til at styrke den sociale inklusion på tværs af sociale, kulturelle og etniske baggrunde.

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at høre mere om projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Anna Opstrup Larsen på AOL@sosuranders.dk

Hvem deltager?

Projektet afvikles i et samarbejde mellem Randers Social- og Sundhedsskole, SOSU FVH, Social- og Sundhedsskolen Skive, Thisted, Viborg, Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland, SOSU Østjylland, med konsulentbistand fra Danmarks Videnscenter for Integration.

         

Projektet er finansieret af Region Midtjyllands uddannelsespulje.