Ready for the World

– et internationalt projekt

Projektet er et internationalt Erasmus+ projekt i et samarbejde mellem tre skoler – en islandsk skole, en hollandsk skole og en dansk skole. Hovedformålet med projektet er at udveksle viden og gode praksiserfaringer mellem partnerlandene over temaet: ” Hvordan kan man understøtte og styrke mennesker med behov for støtte med respekt for deres egen udvikling og sætte det i perspektiv i forhold til modeller i de to andre partnerlande.

 

Hvad skal projektet bruges til?

Formålet med projektet er, at de deltagende elever og medarbejdere sætter fokus på deres eget lokalområde og identificerer de grupper af mennesker, som har behov for hjælp og hvordan man kan understøtte det enkelte individ uden at disse skal opleve sig selv sat uden for indflydelse.

Desuden er projektet en vigtig mulighed for at afprøve en samarbejdsøvelse for unge fra forskellige uddannelsessystemer til i fællesskab at løse konkrete udfordringer og problemstillinger.

Projektet forventede output

Projektet vil give viden, erfaringer og redskaber til de deltagende elever og medarbejdere i forhold til en samarbejdsform, når der skal løses konkrete udfordringer i et fællesskab – specifikt i denne sammenhæng i forhold til temaer som social ansvarlighed og deltagelse i samfundet.

Disse resultaterne  forventes også videreformidlet til  kommende elever og undervisere, når temaer som social ansvarlighed og deltagelse i samfundet er til debat.

 

Hvem deltager?

Akureyri Vocational College, Island (projektkoordinator)

Morgen College, Zwolle, Holland

Randers Social- og Sundhedsskole, Danmark

Projektet er finansieret af Erasmus+ midler og løber i perioden fra 1.september 2020 til 31.august 2021. 

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at vide mere om projektet kan du kontakte projektleder Pia Ohnemus, international koordinator på: po@sosuranders.dk eller udviklingschef Renè Dybdal på rdy@sosuranders.dk.