Praksisindsigt - for et kvalificeret uddannelsesvalg og øget gennemførelse

Når elevers indsigt i det kommende erhverv øger deres motivation og oplevelse af mening i uddannelsesforløbet.

Flere elever på Grundforløb 1 savner en bedre forståelse for målgruppen og for deres rolle som kommende social- og sundhedshjælper, -assistent eller pædagogisk assistent.

Vi ved også, at eleverne ofte mangler en kobling til praksisfeltet, for bedre at kunne koble viden fra skolen sammen med den fagretning, de uddanner sig til.

Endelig er flere elever stadig i tvivl om valg af fagretning efter Grundforløb 1 og skifter uddannelser under Grundforløb 2 eller frafalder uddannelsen.

Derfor vil vi i dette projekt udvikle og afprøve et undervisningsforløb, der inviterer praksis mere ind i Grundforløb 1.

Undervisningsforløbet vil indeholde:

  • Besøg i praksis, hvor eleverne besøger både en daginstitution og et plejecenter.

  • Besøg af uddannelsesansvarlige på skolen, for at understøtte elevernes praktikpladsansøgninger.

  • Deltagelse i undervisningen af medarbejdere fra de to fagretninger, som fortæller om arbejdet som både Social- og sundhedsmedarbejder og pædagogisk assistent.

  • Et miniprojekt omkring elevernes rolle i den praksis, de er optaget af.

  • Aktivitet på skolen, hvor elever tilrettelægger og afprøver aktiviteter for målgruppen.

Hvad skal projektet bruges til?

Vi ønsker i dette projekt at skabe et undervisningsforløb, hvor eleverne allerede på Grundforløb 1 får viden, indsigt og erfaring med den praksis de kommer til at arbejde med.

Vi forventer, at det vil øge elevernes motivation og oplevelse af mening i uddannelsesforløbet og dermed medvirke til et mere kvalificeret uddannelsesvalg samt øget gennemførelse. 

I forbindelse med projektet vil der blive udviklet et undervisningsforløb, med beskrivelse af de praksisinddragende undervisningsmaterialer samt en underviservejledning, der beskriver strukturer, facilitering og opgaver, der er med til at:

  • Skabe praksisrelaterede forløb, som kvalificerer elevernes læring.

  • Skabe afklaring omkring, hvilket kommende erhverv den enkelte elev skal vælge efter endt grunduddannelsesforløb.

Projektet skal også bruges til at inspirere andre skoler til, hvordan man på tværs af skole og praksis kan samarbejde om at udvikle praksisnære Grundforløb 1.

 

Nyheder

Projektets resultater

Der er udviklet et samlet forløb til Grundforløb 1.

Konkret består forløbet af fem indsatser der handler om, at eleverne får viden om praksis, reflekterer over egen rolle i praksis og får konkret erfaring med praksis.

Selve forløbet er fordelt ud over hele GF1-beløbet, så eleverne oplever en progression i deres praksisindsigt og kan bruge deres viden fra andre fag ind i forløbet. 

Det afprøvede undervisningsforløb er samlet i et undervisningskatalog, med underviservejledninger og materialer.

Hent undervisningskataloget her

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at høre mere om projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Anna Opstrup Larsen på AOL@sosuranders.dk

Hvem deltager?

Projektet afvikles i samarbejde mellem Randers Social- og Sundhedsskole og uddannelsesansvarlige for både det sundhedsfaglige og pædagogiske område i Randers Kommune.

 

Projektet er støttet med midler fra Børne- og Undervisningsministeriet.