Læsefællesskaber for unge i SOSU-land

Fællesskaber om litteraturen

For få elever på Randers Social- og Sundhedsskole læser skønlitteratur. Med projektet ”Læsefælleskaber for unge i SOSU-land” vil Læringscentret sammen med Randers Bibliotek gøre biblioteket til et trygt sted, hvor litteratur danner ramme om udviklende fællesskaber.

Med projektet ”Læsefællesskaber for unge i SOSU-land” udvikles og afprøves et nyt koncept, hvor interessen for litteratur serveres sammen med det, som de unge er optagede af i forvejen.

Gennem velkendte elementer fra de unges egen hverdagskultur præsenteres litteratur som noget vedkommende og tilgængeligt.

Hvad skal projektet bruges til?

Med projektet vil vi understøtte positioneringen af SOSU-uddannelsen i et bredere dannelsesperspektiv samt motivere unge til på eget initiativ at opsøge litteraturen som et redskab til faglig og personlig udvikling.

Flere unge SOSU-elever bør læse for at træne deres læsefærdigheder, styrke deres dannelse og empati.

Projektet har derfor til formål, at lægge forskellige brødkrummer ud for eleverne hen imod de skønlitterære oplevelser.

Projektet forventede output

Vi ønsker at styrke SOSU-elevernes opfattelse af læringscentret og biblioteket som trygge steder. Dette skal bl.a. manifestere sig ved, at størstedelen af skolens unge elever opretter sig som brugere på Randers bibliotek.

Erfaringerne fra projektet skal danne grundlag for et koncept med dertilhørende model med anbefalinger for det gode samarbejde mellem biblioteket og SOSU-skoler, således andre erhvervsskole og folkebiblioteker kan drage nytte af projektet.

 

Nyheder

Hvem deltager?

Projektet er et samarbejdet imellem Randers Social og Sundhedsskole og Randers bibliotek.

En håndfuld medarbejder fra Randers biblioteket, læringscentermedarbejder Stine Skyum, danskunderviserene samt andre eksterne aktører deltager i udvikling og implementering af projektet.

Projektet er finansieret af Slots-og Kulturstyrelse

   

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at høre mere om projektet, er du velkommen til at tage kontakt til projektleder Lea Louise Sørensen på las@sosuranders.dk