Lærerproduktion af digitale undervisningsmaterialer

- Undervisere som digitale producenter

I dette projekt er to af vores undervisere med til at udvikle nyt digitalt undervisningsmateriale, og opnår derigennem kompetencer til at kunne realisere tilsvarende løsninger for andre områder.

Hvad skal projektet bruges til?

Projektets formål er at øge kvaliteten og produktionen af lærerudviklede digitale undervisningsmaterialer til erhvervsuddannelserne.

I projektet identificerer vi nogle områder, hvor vi oplever et behov for nye digitale materialer til at supplere det eksisterende forlagsudgivne materiale.

Underviserne arbejder med e-didaktiske overvejelser og udvikler et konkret visualiseringsdesign.

Målet er at underviserne derved opnår kompetencer til at realisere fremtidige visualiseringsdesigns, og at der igennem projektet udvikles en generel model for lærerproduktion af digitale undervisningsmaterialer.

Projektet forventede output

I vores del af projektet arbejder vi med at udvikle digitalt materiale, der kan understøtte undervisningen om de forskellige socialgrupper i samfundet.

Både i samfundsfag og i uddannelsesspecifikke fag vil dette være anvendeligt i undervisningen, der skal forberede eleverne på at forstå de levevilkår og den livsstil som andre socialgrupper end deres egen har.
Dette er nødvendigt for at kunne kommunikere hensigtsmæssigt med borgerne som de møder i praksis.

Konkret udvikler vi visualiseringer i programmet Thinglink i ”Kender du typen”- stil. Eleven kommer således på digitalt besøg i et hjem, og skal gennemføre en række quizzer om den fiktive persons vaner, prioriteter mv.

Derigennem skal eleverne gerne opnå en forståelse af, hvad der kendetegner forskellige socialgrupper.

 

Projektets resultater

Som en del af projektet har skolen blandt andet udviklet en elevopgave om socialklasser

Hent elevopgaven her

Som en del af projektet er der udviklet siden Visuelundervisning.dk, hvor man kan finde undervisningsmaterialer. 

Randers Social- og Sundhedsskole har udviklet tre interaktive universer i ThingLink til undervisningen i samfundsfag omkring sociale klassers livsstile og livsvilkår.

Man kan besøge tre fiktive personers hjem og gå på opdagelse. Der er tilknyttet interaktive opgaver, og eleverne skal til slut gætte socialklasse.

Besøg visuelundervisning.dk

Hvem deltager?

eVidenCenter ved Aarhus Business College har den overordnede projektledelse, og Randers Social- og Sundhedsskole deltager sammen med ZBC og Aalborg Handelsskole.

Projektet finansieres af Undervisningministeriet gennem ”Pulje til udvikling af digitale og interaktive undervisningsmaterialer til erhvervsuddannelserne”

 

Vil du vide mere?

For nærmere information kontakt Projektleder Anette Degn Larsen, IT Pædagogisk Konsulent: AL@sosuranders.dk.