Kunsten ind i SOSU-uddannelsen

Med udgangspunkt i donerede værker fra Statens Kunstfond aktiveres kunsten ind i undervisningen.

Værkerne anvendes som afsæt til anderledes perspektiver på elevernes fagidentitet og samt erfaringer fra praksis.

Hvad skal projektet bruges til?

Projektet har til hensigt at styrke den almene dannelse ved at give eleverne en oplevelse af, at der igennem kunsten kan opnås nye indsigter og perspektiver.

Igennem kunsten højnes empatien og forståelsen for etiske aspekter ved det komplicerede professionelle omsorgsarbejde.

Projektet forventede output

Igennem projektets tiltag tilgængeliggøres samtidskunst. Hermed oplever eleverne at kunsten også er for dem, således kunsten demokratiseres.

Eleverne får mod på at anvende kunst som et samtalerum på uddannelsen såvel som ude i praksis.

Der udarbejdes undervisningsmateriale samt forskellige formidlingsplatforme, hvorfra værkerne tilgængeliggøres og aktualiseres.

 

Hvem deltager?

Læringscentermedarbejder Stine Skyum samarbejder med kunstformidler Marie Koch-Rasmussen om udvikling og løbende implementering af undervisnings- og formidlingsmateriale.

Hertil er også forskellige undervisere samt Statens Kunstfond og andre eksterne aktører involveret.

 

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at høre mere om projektet, er du velkommen til at tage kontakt til Stine Godsk Skyum på sts@sosuranders.dk eller projektmedarbejder Marie Koch-Ramussen mra@susuranders.dk