Fra kompetenceløft til øget gennemførelse

Når Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik sætter aftryk på både undervisere, organisation og elever

Det er et lovkrav, at nyansatte undervisere på landets erhvervsskoleuddannelser skal gennemføre Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (DEP) eller en tilsvarende pædagogisk kompetencegivende uddannelse.

Men hvordan får vi som erhvervsskoler det optimale ud af undervisernes deltagelse i DEP? Det spørger vi om i projekt ’Fra kompetenceløft til øget gennemførelse’. Vi har været undersøgende på at udvikle aktiviteter og strukturer, som kan understøtte, at den viden, underviserne erhverver sig på DEP, kan få liv og fylde, både i undervisningen og i organisationen som helhed.

Nærmere bestemt undersøger vi, om kollegiale samarbejder, organisatoriske strukturer og ledelsesmæssige tiltag omkring den pædagogiske kompetenceudvikling kan være med til at optimere erhvervsskolers didaktiske og organisatoriske arbejde?

Hvad skal projektet bruges til?

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan vi med DEP som afsæt hele tiden kvalificerer såvel den enkelte undervisers undervisning som hele organisationens fælles pædagogiske og didaktiske arbejde.

Målet er, at vi herved både understøtter, at alle elever bliver så dygtige som de kan, og at flere elever gennemfører deres erhvervsuddannelse.  

Konkret er håbet, at projektets udviklede aktiviteter integreres i de organisatoriske rutiner på de deltagende skoler – og at andre erhvervsskoler inspireres til deres arbejde omkring DEP.

 

Nyheder

Nordyrk-konference
Projektets indsigter blev i juni 2021 præsenteret på Nordyrk-konferencenTemaet for konferencen var ‘Transitions to, between and within School and Working life in Vocational Education and Training.’

Læs abstraktet fra konferenceoplægget her

Konference: SOSU-uddannelse som forskningsområde
Projektet blev præsenteret ved en postersession på konferencen SOSU-uddannelse som forskningområde i august 2021. 

Find posteren og handout her.

Projektets resultater

Vi har samlet en guide med materialer, redskaber og konkrete indsatser, du kan bruge i arbejdet med DEP på din egen skole - både før, under og efter et DEP-modul. 

Find guiden Giv DEP liv på din skole her

Vil du vide mere?

Hvis du vil høre mere om projektet, er du velkommen til at kontakte læringskonsulent Anna Opstrup Larsen på aol@sosuranders.dk

Hvem deltager?

Projektet er et samarbejde mellem erhvervsskolerne Randers Social- og Sundhedsskole, Tradium, Mercantec samt Via University College.

 

Projektet er finansieret af Region Midtjyllands Uddannelsespulje.