Fra kompetenceløft til øget gennemførelse

Når Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik sætter aftryk på både undervisere, organisation og elever

Det er et lovkrav, at nyansatte undervisere på landets erhvervsskoleuddannelser skal gennemføre Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (DEP) eller en tilsvarende pædagogisk kompetencegivende uddannelse.

Men hvordan får vi som erhvervsskoler det optimale ud af undervisernes deltagelse i DEP? Det spørger vi om i projekt ’Fra kompetenceløft til øget gennemførelse’. Vi har været undersøgende på at udvikle aktiviteter og strukturer, som kan understøtte, at den viden, underviserne erhverver sig på DEP, kan få liv og fylde, både i undervisningen og i organisationen som helhed.

Nærmere bestemt undersøger vi, om kollegiale samarbejder, organisatoriske strukturer og ledelsesmæssige tiltag omkring den pædagogiske kompetenceudvikling kan være med til at optimere erhvervsskolers didaktiske og organisatoriske arbejde?

Hvad skal projektet bruges til?

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan vi med DEP som afsæt hele tiden kvalificerer såvel den enkelte undervisers undervisning som hele organisationens fælles pædagogiske og didaktiske arbejde.

Målet er, at vi herved både understøtter, at alle elever bliver så dygtige som de kan, og at flere elever gennemfører deres erhvervsuddannelse.  

Konkret er håbet, at projektets udviklede aktiviteter integreres i de organisatoriske rutiner på de deltagende skoler – og at andre erhvervsskoler inspireres til deres arbejde omkring DEP.

 

Projektets resultater

Projektets indsigter præsenteres på Nordyrk-konferencen, som afholdes den 7. – 9. juni 2021. Temaet for konferencen er ‘Transitions to, between and within School and Working life in Vocational Education and Training.’

Vi er i fuld gang med at beskrive forskellige modeller for at arbejde med DEP og ser frem til at dele vores viden med jer. Når de endelige resultater foreligger, vil de blive offentliggjort her på siden til inspiration for andre erhvervsskoler.

Vil du vide mere?

Hvis du vil høre mere om projektet, er du velkommen til at kontakte læringskonsulent Anna Opstrup Larsen på aol@sosuranders.dk

Læs projektansøgningen her

Hvem deltager?

Projektet er et samarbejde mellem erhvervsskolerne Randers Social- og Sundhedsskole, Tradium, Mercantec samt Via University College.

 

Projektet er finansieret af Region Midtjyllands Uddannelsespulje.