En aktiv ungepersonalepolitik på social og sundhedsuddannelserne

Udformning af En Aktiv Unge-personalepolitik på SOSU-området som værktøj til øget fastholdelse og rekruttering

Fastholdelse er et helt centralt og afgørende fokusområde for alle SOSU skoler i Danmark.
Manglen på elever er en markant trussel i forhold til at kunne sikre uddannet faglig arbejdskraft inden for hele sundheds- og plejesektoren i Danmark. Især ældreområdet er under markant pres, hvad angår manglen på tilstrækkeligt uddannede medarbejdere.

Vi vil med dette projekt sikre at vores unge elever fået et godt og sjovt ungdomslivs, samtidigt med at der fastholdes en høj faglig læringsudvikling. Eleverne skal understøttes i blot at være unge, mens de uddannes til arbejdsmarkedet.

Hvad skal projektet bruges til?

Formålet med dette projekt er at styrke vores evne til at medvirke til, at arbejdsgiverne får besat deres praktikpladser samt at fastholde eleverne i praktikforløb og styrke interessen for at søge på SOSU-uddannelserne.

 

Projektet forventede output

Skolesamarbejdet vil med afsæt i projektets resultater og erfaringer starte et videre samarbejde der har to formål og to former.

En årlig fælles dag med udvalgte undervisere og elever der mødes på tværs af skoler for at udveksle indsatser de enkelte skoler har gjort gennem det seneste år for at gøre det sjovere og mere spændende at være sosu-elev på de enkelte skoler og især ung sosu-elev og hvilke erfaringer man har haft med disse indsatser.

Derudover vil formålet med den fælles årlige mødedag være at ideudvikle events på tværs af skolerne. Events hvor skolerne på skift agere vært og de øvrige 5 skoler som inviterede gæster. Vi tænker events og tiltag med et omfang så det vil vækker offentlig opmærksomhed og omtale af vore uddannelser og vore unge elevers ageren. Events som vil bidrage til en ny fortælling om det at være elev på sosu-uddannelse.

 

Hvem deltager?

Projektet er et samarbejde imellem Sosu Østjylland, Sosu Nord, Sosu Skive, Thisted, Viborg, Sosu Herning og Sosu Horsens, Vejle og Fredericia.

 
  
   

Projektet er finansieret af Undervisningsministeriet - UVM

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at høre mere om projektet, er du velkommen til at tage kontakt til projektleder Lotte Roed Laursen – LRL@sosuranders.dk.