Digital vidensdelingsplatform for innovationsmateriale på SOSU-skoler

En digital platform til innovationsundervisningsmateriale på SOSU-skolerne

De senere år er undervisning i innovation på landets social- og sundhedsuddannelser blevet tiltagende mere udbredt. Den lokale undervisning og arbejdet med innovation varetages imidlertid primært af få dedikerede medarbejdere, som ofte udtrykker ”at stå lidt alene” med opgaven.

Mange oplever at det kan være vanskeligt at opretholde engagement og finde ny inspiration til udviklingen af lokale SOSU-innovationsrettede indsatser.

Dette ønsker vi at adressere med etableringen af en digital vidensdelingsplatform særligt målrettet arbejdet med innovationsundervisning på landets social- og sundhedsskoler.

Platformen skal være et "mødested" for landets SOSU-faglige innovationsundervisere, og skal baseres på det gode arbejde, der allerede udvikles og udfoldes på skolerne.
Platformen skal indeholde alt fra det lille input til inspiration til innovationsundervisningen til udviklede undervisningsforløb og meget mere.
 

Hvad skal projektet bruges til?

Formålet med projektet er at samle landets SOSU-underviseres erfaringer, input og materialer til undervisningen i innovation på en digitalplatform, der er tilgængelig for alle interesserede.

Projektet forventede output

Projektet vil bidrage med en digitalplatform, hvor undervisere fra landets SOSU-skoler kan finde materialer og inspiration til innovationsundervisningen.

Desuden vil det på platformen være muligt at lægge nyt undervisningsmateriale, links og andet inspiration op til fri afbenyttelse for interesserede undervisere på landets SOSU-skoler, ligesom det vil være muligt for underviserne at gå i dialog med hinanden via platformens samtalepunkt.

 

Projektets resultater

Hvem deltager?

Randers Social- og Sundhedsskole er projektejer for projektet og har inviteret underviserrepræsentanter fra SOSU Herning og SOSU Syd med i projektet.
Desuden deltager en medarbejder fra Videncenter for Velfærdsteknologi Vest, som også bliver vært for platformen.

Projektet er støttet med midler fra Fonden for Entreprenørskab.

   

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker mere information om projektet er du velkommen til at kontakte projektets projektleder:

Christine Warberg, e-mail: ckw@sosuranders.dk, tlf. 22 58 56 85