Undervisningsmaterialer om digital dannelse

Der er udviklet undervisningsmaterialer i temaer inden for de fire kompetenceområder som projektet har beskrevet. 

Herunder kan du finde to eksempler på undervisningsmaterialerne. 

Er du interesseret i flere materialer eller har spørgsmål er du velkommen til at kontakte IT Pædagogisk Konsulent Anette Degn Larsen på AL@sosuranders.dk.