De fire digitale kompetenceområder

Anvendelseskompetencer

Eleverne skal kunne anvende de grundlægende funktioner på skolens og praktikstedernes digitale platforme. Eleverne skal have forståelse for hvilke data de skaber og spreder, og hvordan de sikrer egne og andres data og kende til lovgivning om GDPR.

Informationskompetencer

Eleverne skal kunne søge, finde og henvise til relevant og troværdig information til både faglige, personlige og samfundsmæssige formål. Samtidig skal de kunne forholde sig kritisk til den information de anvender samt forholde sig til afsenderen af informationen. Dette arbejder vi med gennem undervisningsforløb der handler om: generel informationssøgning, nyheder på sociale medier, falske nyheder, søgeværktøjer, kildekritik samt plagiat.

Deltagelseskompetencer

Eleverne skal kunne kommunikere og samarbejde i digitale fællesskaber. Vi arbejder derfor med: sociale medier og selviscenesættelse, hvordan man indgår i og kommunikerer i digitale fællesskaber, adfærd på nettet, digital mobning, deling af billeder og film, onlineafhængighed og betydning for trivsel.

Produktionskompetencer

Eleverne skal kunne udtrykke sig kreativt gennem digitale produktioner i faglige/skolesammenhænge. Det sikrer vi ved at bruge forskellige digitale produktionsværktøjer. Gennem disse arbejder eleverne med at lave kreative produktioner af faglige emner, fx e-bøger, mindmaps, plakater, tegneserier, animationsfilm osv.