Digital dannelse på erhvervsskoler

Kompetente digitale elever

Hvilke digitale fodspor efterlader du på nettet og hvad bliver de brugt til? Hvad må du dele på nettet?
Hvordan vurderer du om noget er fake news? Bliver du stresset af at være for meget online?

Dine digitale kompetencer er afgørende for at du kan begå dig i en digital verden, både i dit privatliv, men også når du skal arbejde som omsorgsmedarbejder.

Dette har vi sammen med Tradium gennem 2019-2020 arbejdet med i et projekt om digital dannelse.

Hvad skal projektet bruges til?

Formålet med projektet har været at beskrive, hvordan vi forstår digital dannelse, og at udvikle og implementere undervisningsforløb om digital dannelse. 

Dette skal være med til at sikre, at vores elevgrupper bliver kompetente til at foretage velreflekterede valg i forhold til det digitale, i skolen, i deres erhverv såvel som i deres privatliv.

Hvem deltager?

Deltagerne i projektet har været en række undervisere fra Randers Social- og Sundhedsskole og Tradium, og alle de elever der indtil videre har været med til at afprøve de udviklede undervisningsmaterialer.

Projektet er finansieret af Region Midtjylland.

  

 

Projektets resultater

Kompetenceområder

Vi har beskrevet digital dannelse som 4 kompetenceområder

Læs om de fire kompetenceområder her

Undervisningmaterialer om digital dannelse

Der er udviklet undervisningsmaterialer i temaer inden for de 4 kompetenceområder. Her kan du finde eksempler på materialerne

Hent materialerne her

Vil du vide mere?

Hvis du vil høre mere om projektet er du velkommen til at kontakte IT Pædagogisk Konsulent Anette Degn Larsen på AL@sosuranders.dk.