Den entreprenante PAU-elev

Formålet med projektet Den entreprenante PAU-elev er at udvikle et nyt undervisningsforløb målrettet skolens PAU GF2-forløb, der skal skabe bedre sammenhæng mellem skolens innovationsudbud fra GF1 til valgfag på den pædagogiske assistentuddannelse.

Hvad skal projektet bruges til?

Hvor modulet på GF1 primært har som mål at bibringe elever nogle redskaber til at tænke innovativt og kreativt ift. stillede opgaver, så vil modulet for GF2 have et øget fokus på at udvikle konkrete løsningsforslag på identificerede udfordringer i praksis, og i den proces præsentere og kvalificere forslag for praksis med mål at disse dér skal kunne skabe merværdi.

Projektet forventede output

Projektet forventes at bidrage med undervisningsmateriale, målrettet Grundforløb 2-elever på den pædagogiske assistentuddannelse, som bidrager til at eleverne tænker mere innovativt og kreativt i deres opgaveløsninger.

 

Hvem deltager?

Randers Social- og Sundhedsskole

Projektet er støttet med midler fra Fonden fra entreprenørskab.

 

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at høre mere om projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Mie Ryø Mathiesen.

Mail: mmn@sosuranders.dk
Tlf: 61 96 05 88