Awarenesstræning til bæredygtig omstilling for de social- og sundhedsfaglige erhverv

Formålet med projektet er at kompetenceudvikle elever og undervisere indenfor de social- og sundhedsfaglige erhverv i grøn omstilling med henblik på, at denne specifikke målgruppe kan være med til at sætte et markant miljømæssigt aftryk i deres sektor.   

For at kunne gøre dette er der behov for omfattende opkvalificering af både elever og undervisere i disse sektorer, og det er det, som dette projekt har til hensigt at udvikle, afprøve og udbyde.

Hvad skal projektet bruges til?

Projektet har til formål at udvikle kursusformater og indhold, der kan målrettes seks til otte medarbejdergrupper med forskellige funktioner på ældre- og dagtilbudsområdet.

Centralt for alle kurser er at øge generelt kendskab til grøn omstilling, give konkrete eksempler på bæredygtige tiltag indenfor det specifikke ansvars- og arbejdsområde og ikke mindst give mulighed for at afsøge muligheder for bæredygtige tiltag i egen praksis.

Projektet omfatter kursus- og uddannelsestilbud i regi af arbejdsmarkedsuddannelserne, men indholdet i projektet forventes relaterbart til flere fagmål i skolernes grund- og hoveduddannelser. Dermed vil hele eller dele af projektet kunne indgå som undervisningsmateriale på øvrige EUD-forløb på landets social- og sundhedsskoler.

Projektet forventede output

Efter endt afslutning på projektet, forventes der at være udviklet 30-40 mikrokurser baseret på hhv. awareness træning og microlearning-metode, som kan sammensættes til en række enkeltstående kursusforløb bestående af 6-8 forløb målrettet en specifik målgruppe.

 

Hvem deltager?

Samtlige udbydere af Social- og Sundhedsuddannelser i Danmark indgår i projektet, samt de nationale Videnscentre for Velfærdsteknologi.

Projektet er finansieret af Børne- og Undervisningsministeriet.

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Annette Vinter Vestergaard (Randers Social- og Sundhedsskole).

Mail: avv@sosuranders.dk

Tlf: 27 58 09 15