Talentudvikling på Social- og Sundhedsskolerne

Hvad er det?

I følge EUD-eleverne selv er det svært at få øje på udfordringerne og udbyttet ved at vælge talentspor på en erhvervsuddannelse. Vi står derfor med en særlig udviklingsopgave i forhold til at fastholde talentelever.

Formålet
At udvikle læringsfulde talentmiljøer, så det bliver attraktivt, udbytterigt og meningsfuldt at være talentelev

Målgruppen
Talentelever og undervisere på ekspertfag på Social- og Sundhedsskoler. Desuden repræsentanter fra praksis, herunder praktikvejledere

Status
Afsluttende afrapportering forventes gennemført i marts 2018