Smart skills: Flere unge i erhvervsuddannelse

Hvad er det?

I Region Midtjylland vælger 19,6 % eller 3.500 af de unge en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.
• 54 % gennemfører uddannelsen
• Et mindre fald i antallet af indgåede praktikaftaler
• Antallet af unge i skolepraktik er steget
(2015-tal)
Projektet gennemføres som led i erhvervsskolereformen og de fire overordnede mål:
- Flere skal vælge en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse
- Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse
- Erhvervsskolerne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan
- Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes

Formålet
Projektet har til formål at understøtte målsætning et og to, således at indsatserne skal øge antallet af unge, der vælger en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse, ligesom flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.

Målgruppe
Den primære målgruppe er unge, som søger eller forventes at søge ind på erhvervsuddannelsernes grundforløb 1. Der kan også gennemføres aktiviteter målrettet grundforløb 2.

Status
Projektet forventes afsluttet i 2020