LIP-Ledelsesudvikling i praksis

Hvad er det?

Randers Social- og Sundhedsskole har været gennem mange forandringer i de sidste år. Med nye rammer for arbejdstid blev ledelsesretten givet entydigt til lederne. Det betyder blandt andet, at der stilles helt nyt forventninger om en tæt og kvalitativ dialog mellem medarbejder og nærmeste leder om løs­ning og vurdering af kvaliteten af kerneopgaven. 

Projektet skal øge ledernes kompetencer, og derigennem give lederne:

• indsigt i forandringens psykologi og dynamik
• indsigt til at identificere modstandsniveauer
• konkrete værktøjer til at tage lederskab i forandringsprocesser
• forståelse for hvordan de skaber følgeskab og mening og derved fremstår troværdige
• træning i hvordan de kommunikerer forandringen

Formålet
Projektet har til formål at udvikle ledelsen til at kunne navigere sikkert igennem nuværende og kommende forandringsprocesser på en måde, så der skabes højere grad af motivation og social kapital i organisationen. 

Målgruppen
Skolens ledelse

Status
Projektet forventes afsluttet ultimo 2019