Kend dit fag - en rejse i tid og værdier

Hvad er det?

Fra tidligere evalueringer af vores GF1-forløb italersætter eleverne et ønsket om øget indblik i erhvervende. De giver udtryk for, at de finder det demotiverende, når det erhvervsfaglige perspektiv er knap så synlig. Eleverne kommer fra forskellige baggrunde og har forskellige overbevisningen og forståelser af deres selvverdener, der er styret af deres tidligere oplevelser og erfaringer. Dette betyder, at mange af eleverne kan have manglende kendskab til deres kommende erhverv og derigennem manglende kendskab til, hvor forskellige livssituationer og livevilkår mennesker kan have.

Projektet er inspireres af Thomas Ziehes begreber baggrundsoverbevisning og selvverden. Vi ønsker med projektet at give eleverne et indblik i de mange facetter vedrørende levevilkår, livstil og sundhed i deres kommendes erhverv. Igennem dette fokus arbejder vi med elevernes erhvervsfaglige dannelse og fagidentitet.

Selve forløbet vare ni dage inklusiv en studietur på tre dage. Dette betyder, at der vil være to gange to dages undervisning op til turen samt to dage til afrunding af forløbet.
Forløbet første to dage vil være placeret sidst i temaet ”Kommunikation og samarbejde”, hvilket betyder, at eleverne vil havde fået kendskab til samarbejdes- og kommunikationsteori. Eleverne vil i forbindelse med planlægning af studieturen kunne drage nytte af deres opnåede viden omkring samarbejde, idet eleverne i grupper skal inddrages i selve planlægning og bookning af besøgssteder.

Studieturen skal vise forskellige perspektiver på levevilkår, livstil og sundhed. Derfor kunne det være interessant f.eks. at besøge: Gadens stemmer, Mændenes hjem, Statens museum for kunst, Museum for Psykiatrisk center på Sankt Hans, KL center for velfærdsteknologi og E-huset.

Formålet
Vi ønsker at udvide elevernes baggrundsoverbevisning og selvverden, ved at præsentere dem for forskellige perspektiver på levevilkår, livstil og sundhed, som adskiller sig fra deres egne perspektiver. Vi ønsker derigennem, at arbejde med elevernes bevidsthed, refleksionsevne og etiske dilemmaer samt deres evne til kritisk stillingtagen i forhold til emnet.

Målgruppen
Projektets primære målgruppe er skolens elever på tværs af vores uddannelsesområder.

Status
Afsluttende afrapportering forventes gennemført 1. december 2018