Det professionelle samarbejde i TAP

Hvad er det?
Randers Social- og Sundhedsskole har udviklet en strategi for 2018 -2020. Denne strategi tager udgangspunkt i, at vi som en professionel arbejdsplads skal løse skolens kerneopgave bedst muligt.

Dette projekt skal gennemføres som led i skolens realisering af denne strategi. Med projektet vil vi fokusere på samarbejdet mellem TAP-gruppen og deres ledelse for at styrke det professionelle samarbejde på tværs. 

TAP–gruppen består på Randers Social- og Sundhedsskole af service (pedel og rengøring), økonomi, elevadministration, uddannelsesvejledere, mentorer, læsevejledere, skemalægger, bibliotekar, skoleko-ordinator, kursuskonsulent, flygtningekoordinator, projektkoordinatorer, IT-supporter, pædagogisk IT-supporter og pædagogisk supporter samt ledelsessekretariatet bestående af kommunikationsmedarbejder, direktionssekretær og ledelseskonsulent. I alt 33 medarbejdere.  

Formålet
Projektet har til formål at fremme en kultur, som bygger på tillidsbaseret samarbejde, samhørighed og transparenthed både horisontalt og vertikalt hos TAP-gruppen og dennes ledelse. 

Målgruppen
TAP-gruppen samt dennes ledelse

Status
Afsluttende evaluering forventes gennemført medio 2019