Afprøvning af Talentspor UVM-140143

Hvad er det?
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet gennemfører i skoleåret 2017/2018 et forsøgs- og udviklingsprogram med titlen ”Udvikling og afprøvning af tiltag, som styrker praksis i forhold til hhv. bedømmelseskriterier og -kultur, hhv. talentspor og fag på højere niveauer på EUD”. Programmet skal styrke en videnunderstøttet implementering af erhvervsuddannelsesreformen gennem udvikling og afprøvning af konkrete tiltag i et nært samarbejde med erhvervsskoler.

Formålet
Formålet med programmet er at skabe anvendelsesorienteret viden om og understøtte udvikling af praksis på erhvervsuddannelserne i relation til to temaer:

1. Bedømmelseskriterier og -kultur

2. Talentspor og fag på højere niveauer

Vi vil som en del af programmet kunne arbejde med at styrke kvaliteten af jeres pædagogiske arbejde indenfor programmets to temaer gennem nyudviklede redskaber og metoder. Gennem programmet vil vi desuden kunne implementere indsatserne og have mulighed for at spare og udveksle erfaringer med andre skoler, som deltager i programmet.

Målgruppen
Alle undervisere og pædagogiske medarbejdere

Status
Afsluttende rapport forventes udarbejdet september 2018