Aktiviteter, der understøtter fastholdelsen af eleverne i praktikken på SOSU-uddannelserne

- en aktivitetsparaply af indsatser til afprøvning og inspiration

Projektet er et større samarbejdsprojekt på tværs af seks af landets social- og sundhedsskoler.

Projektet er bygget op som en aktivitetsparaply, hvor hver skole afprøver en specifik indsats som understøtter projektets formål, nemlig at fastholde eleverne i praktikken på SOSU-uddannelserne.

På Randers Social- og Sundhedsskole arbejder vi med at gøre GF2 SOSU eleverne mere handlemodige, for på den måde at gøre dem mere klar til at gå i praktik på første del af deres hovedforløb.

Hvad skal projektet bruges til?

Formålet med projektet er at igangsætte aktiviteter til fastholdelse af SOSU-elever under deres praktikperiode. I projektet arbejdes der på Grundforløb 2 målrettet på at gøre eleverne parate til kunne agere som elever ude i praksis.

Gennem aktiviteter vil vi afprøve seks forskellige indsatser (én for hver skole), der kan gøre os klogere på, hvilke tilgange, der mest effektivt kan fungere understøttende for elevernes fastholdelse i praktikken særligt målrettet GF 2 SOSU og SSA - EUX.

Med de forskellige afprøvninger ønsker skolerne at samle erfaringer med tiltag, der virker, og dele disse med hinanden på tværs af skolerne og til inspiration for andre af landets SOSU-skoler.

 

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker mere information om projektet er du velkommen til at kontakte projektets projektleder:

Christine Warberg, e-mail: ckw@sosuranders.dk, tlf. 22 58 56 85

 

Nyheder fra projektet

Projektets resultater

I projektet er der udviklet idekatalog www.gennemførelse.dk over afprøvede indsatser fra alle skoler.

I idekataloget er hver indsats blive beskrevet og der kan findes materialer til aktiviteten, således at andre skoler kan replicere indsatsen og afprøve den på egen skole.

Besøg www.gennemførelse.dk her

Du kan finde skolens udviklede GF2-forløb direkte her:

GF2-forløb: De handlemodige SOSU-elever

Hvem deltager?

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem følgende seks social- og sundhedsskoler:

  • Randers Social- og Sundhedsskole
  • Social- og Sundhedsskolen Skive, Thisted, Viborg
  • SOSU Nord
  • SOSU Østjylland
  • Social- og Sundhedsskolen Herning
  • SOSU FVH

Randers Social- og Sundhedsskole er overordnet projektejer på projektet.

 

  

  

Projektet er finansieret af Undervisningsministeriet under deres forsøgsramme til koordinering af praktikpladser på SOSU.