Strategisk forankring af innovation og iværksætteri i EUD og EUX

Hvad er det?

I 2015, blev innovationsbegrebet en central del af erhvervsskolereformen. Dermed blev det også en central opgave for erhversskolerne at implementere innovation og iværksætteri i uddannelserne.

Selvom begreberne er centrale omdrejningspunkter for både offentlige og private institutioner verden over, så er der fortsat ingen konsensus omkring definitionerne for hhv. entreprenørskabs- og innovationsbegreberne. Som oftest bliver begreberne anvendt og forstået i en erhvervsfaglig kontekst. I det lys synes der at være et særligt behov for at afsøge, hvordan innovation og entreprenørskab kan og skal forstås inden for det velfærdsfaglige område. 

Med projektet vil vi søge at besvare spørgsmålet: ”Hvordan skal fremtidens velfærdsmedarbejdere være innovative?”.

Dette ønsker vi at arbejde med igennem en dynamisk og agil projekttilgang med mål løbende at skabe rum for refleksion og drøftelser vedrørende innovation i en erhvervsfaglig kontekst.

Formålet

Projektet har til formål at afklare, hvordan innovationsbegrebet forstås og ønskes udfoldet i en erhvervsfaglige kontekst – nærmere bestemt velfærdsfaglige erhvervsuddannelser som SOSU-uddannelserne samt den pædagogiske assistentuddannelse. Vigtigt for dette projekt bliver inddragelse af de forskellige grupper involveret i uddannelse af fremtidens erhvervsfaglige medarbejdere – herunder repræsentanter fra praksis, elever, undervisere og borgere.  

Målgruppe

Projektet involverer ledere, udviklingsarbejdere samt flere undervisere fra de tre uddannelser SSH, SSA og PAU. Ligeledes forventer projektet løbende at involvere elever i forhold til afprøvning. Derudover ønsker vi at inddrage skolens elevrådsrepræsentanter i projektets styregruppe, samt yderligere have 2 – 3 elever til at deltage i arbejdsgruppen. 

Projektets outcome i form af input fra netværksgruppen vil på sigt kunne påvirke alle skolens kommende elever og medarbejdere.Projektet har til formål at afklare ”Hvordan skal fremtidens velfærdsmedarbejdere være innovative?”. Dette ønsker vi at arbejde med igennem en dynamisk og agil projekttilgang med et mål om løbende at skabe rum for refleksion og drøftelser vedrørende innovation i en erhvervsfaglig kontekst.

Status

Opstart af arbejdsgrupper: August 2018

Afslutning ved intern pædagogisk dag: juni 2019