InnovationsSkoleMidt - Innovationsdidaktik, - pædagogik og -kompetencer på ungdomsuddannelser i Region Midt

Hvad er det?
Det er en uddannelsespolitisk målsætning i Region Midtjylland at uddannelsessystemet bla. skal bidrage til udvikling af nye og innovative løsninger på samfundsmæssige udfordringer og være med til at skabe vækst og innovation.

Formålet
Dette projekt har til formål at styrke det innovationsdidaktiske og –pædagogiske beredskab i regionens ungdomsuddannelser, så undervisningen udvikler elevernes innovative kompetencer som en integreret del af elevernes uddannelse.

Målgruppen
Den primære målgruppe i projektet er undervisere og ledere på de deltagende ungdomsuddannelser i Region Midt.

Status
Afsluttende rapport forventes udarbejdet marts 2019