A Pedagogical and Cultural Approach to inclusion of Foreign Cultures

Hvad er det?

Et partnerskabsprojekt med fokus på at udvikle og afprøve nye metoder til at inkludere børn og unge fra fremmede kulturer sprogligt og kulturelt på den bedst mulige måde.

Randers Social- og Sundhedsskole indgår i et spændende samarbejde med vores gode internationale partner i Norge: Askøy videregående skole i Bergen. Askøy videregående skole har fået EU- midler hjem til et strategisk partnerskab mellem skoler og børnehaver i Norge, Tyskland og Danmark.

Formålet
Målet med projektet skal være at udvikle og afprøve nye metoder for inklusion af børn og unge fra fremmede kulturer både sprogligt og kulturelt på bedst mulig måde. Gennem projektet vil man arbejde på, at finde og udvikle metoder, som kan tilpasses elever med meget forskellig baggrund, alt fra analfabetisme til højere uddannelse. Her tænkes på erfaringsudveksling landene imellem, anvendelse af alle sanser og forskellige kulturelle udtryksformer. Desuden ønskes anvendt forskellige IKT-baserede oplæg. Projektet vil også indeholde studiebesøg i de aktuelle værtslande.

Målgruppe 
Det pædagogiske område

Status
Projektet forventes afsluttet i 2018