Feedback for læring - pædagogisk ledelse på tværs

Hvad er det?

Pædagogisk ledelse fremstår i dag som såvel et politisk som forskningsmæssigt ideal for udvikling af uddannelsesinstitutioner. Med uddannelsesreformer og nye arbejdstidsaftaler rammesættes et nyt ledelsesrum med fokus på dialog og samarbejde og en ledelse, der indgår aktivt i den pædagogiske dagligdag. Projektet sætter fokus på, hvordan vi gennem pædagogisk ledelse kan påvirke elevernes læring positivt og dermed gøre eleverne så dygtige som muligt. Projektet er motiveret af de deltagende skolers fælles ønske om, at lederne skal tættere på undervisningen og lærerne.

Formålet
De seks partnerskoler, der repræsenterer både EUD og STX, samarbejder om at udvikle forskellige modeller og værktøjer til pædagogisk ledelsesfeedback

Målgruppen
Projektets primære målgruppe er skolens pædagogiske ledelse. Den sekundære målgruppe er skolens undervisere.

Status
Afsluttende afrapportering forventes gennemført i december 2018