Digital dannelse på erhvervsskoler

Hvad er det?

Digital dannelse er et vigtigt emne vigtigt at forholde os til på erhvervsskolerne. Teknologiernes og internettets tilstedeværelse giver uanede muligheder, men også udfordringer både i klasserummet, i privatlivet og i det erhverv eleverne skal ud i. Vi uddanner elever til en praksis, hvor de skal kunne anvende digitale værktøjer, og kunne forholde sig kritisk til at søge informationer. Eleverne skal kunne agere i digitale fællesskaber og være i stand til at udtrykke sig kreativt gennem digitale produktioner.

 

Formålet

Formålet med projektet er at udvikle og implementere undervisningsforløb om digital dannelse. Dette skal være med til at sikre, at vores elevgrupper bliver kompetente til at foretage velreflekterede valg i forhold til det digitale, i skolen, i deres erhverv såvel som i deres privatliv.

 

Målgruppen

Målet med projektet er at udvikle en progressionsmodel for alle skolens uddannelser, således at det er beskrevet hvordan vi arbejder med temaerne i digital dannelse på tværs af skolens uddannelser. Elever på alle uddannelsesniveauer bliver derfor involveret i projektet.

 

Status

Projektet blev påbegyndt i starten af 2019, og gennem projektaktiviteterne er der lavet flg. beskrivelse af hvordan vi definere digital dannelse: Som skole vil vi arbejde med, at elever og undervisere får viden, færdigheder og kompetencer inden for nedenstående områder:

  • Anvendelseskompetencer:Hvordan du bliver bedre til at forstå̊, udvælge og anvende digitale værktøjer
  • Informationskompetencer:Hvordan du kan forstå, søge på, forholde dig kritisk til og udnytte internettet aktivt som (lærings-)ressource
  • Deltagelseskompetencer:Hvordan du bliver bedre til at indgå i digitale fællesskaber med henblik på at opbygge fælles viden, styrke relationer, trivsel samt medborgerskab
  • Produktionskompetencer:Hvordan du bliver kreativ producent af indhold og udtryk i flere digitale genrer og medieformater

Gennem efteråret 2019 og foråret 2020 vil der blive arbejdet med at udvikle undervisningsmaterialer til de forskellige kompetenceområder og projektet forventes afrapporteret i efteråret 2020.