'Vandhuller' og 4:3-opgaver

Hvad er det?
'Vandhuller' og 4:3-opgaver er metoder til at strukturere undervisning på. Ved 'vandhuller' opsættes stationer, som eleverne skal nå igennem for at komme igennem et bestemt emne. Ved 4:3-opgaver skal eleverne starte med at løse fire obligatoriske opgaver, og hvis de har mere tid, kan de løse tre frivillige opgaver eller gå mere i dybden med de obligatoriske opgaver. Ved både 'vandhuller' og 4:3-opgaver kan eleverne arbejde individuelt, i par eller i grupper.

Metoderne er udviklet i projektet ’Nye kompetencer og nye veje til læring’.

Formålet
Formålet med både 'vandhuller' og 4:3-opgaver er, at eleverne gøres mere aktive og bliver producenter af viden, og at det er eleverne selv, der differentierer, i stedet for at underviseren vælger for eleverne. Samtidig får underviseren en mere konsulent-præget rolle i stedet for oplægsholder.

Målgruppen
Metoderne er generelle metoder og kan derfor bruges i mange undervisningssammenhænge.

Mere information
4:3-opgaver: Annemette Lyngby
Vandhuller: Susanne Krogsgaard

 

Vil du vide mere?

  • Susanne Krogsgaard Kst. uddannelsesleder, SOSU - Koordinator for læringscenter og simulationsundervisning Mobil 29 34 40 55 sk@sosuranders.dk