Undervisning til talent i EUD

Hvad er det?

Når en elev vælger sig ind på talentspor bliver de talent på indikatorniveau. Vejledere og lærere skalvære opmærksomme på elevernes ønske om udfordringer i undervisningen. Det kræver en didaktisk ramme for hvordan der undervises til talent, det vil sige viden og greb til at tilrettelægge og gennemføre undervisning, aktiviteter og prøver for erhvervsskoleelever, som har valgt talentspor.

Med projektet vil vi understøtte lærerne i at udvikle en systematisk og vidensbaseret talentdidaktik som ramme for læringsmålstyret undervisning. Samtidig vil vi gennem projektet anvise metoder til undervisningsdifferentiering, så flere elever gennemfører fag på højere niveau og en erhvervsuddannelse på talentniveau.

Formålet
Formålet med projektet er at undersøtte EUD-reformens mål om, at alle elever skal blive så dygtige som muligt.

Målgruppen
Projektet retter sig mod to målgrupper - lærerne og de pædagogiske vejledere samt ledere

Status
Projektet er et udviklings- og formidlingsprojekt, som forløber over tre faser fra februar 2017 til januar 2018