OneNote som portfolio- og differentieringsværktøj

Hvad er det?
Skolen vil bruge OneNote som en digital uddannelsesmappe, der følger eleven hele vejen gennem uddannelsen. Uddannelsesmappen skal indeholde elevens opgaveafleveringer, skolevejledninger og lignende, og skole og praktik skal have adgang til mappen. Samtidig skal OneNote give mulighed for læringsaktiviteter i praktikken.

Formålet
Fokus i dette projekt vil være at udvikle brugen af OneNote som et pædagogisk værktøj, både i forhold til differentiering i undervisningen og til at skabe kobling mellem skole og praktik. Der skal udvikles skabeloner og setups for at bruge OneNote som pædagogisk værktøj.

Målgruppen
Målgruppen er elever på social- og sundhedsuddannelsens trin 2. Eleverne skal bruge OneNote både på skolen og praktikken, og undervisere og praktikvejledere bliver derfor sekundære målgruppen.

Status
Projektet er begyndt i januar 2016 og er i sin opstartsfase. Vi forventer, at OneNote bliver taget i brug i løbet af foråret 2016.