Nye kompetencer og nye veje til differentiering - SCK

Hvad er det?
Med projektet ønskede skolen at styrke differentieringen. Ansvaret for differentiering skulle flyttes fra alene at være en individuel opgave for den enkelt underviser til at være en organisatorisk løsning.

Formålet
”Nye kompetencer og nye veje til differentiering” skulle udfordre den gængse tænkning om undervisning og lærerrollen og nytænke rammerne for læring og undervisning. Underviserne skulle udvikle innovative kompetencer til at analysere læringsbehovet hos den enkelte og den samlede elevgruppe og tilpasse læringsrammerne herefter.

Målgruppen
Målgruppen var underviserne på Den pædagogiske assistentuddannelse og Social-og sundhedsuddannelsernes trin 2 – for begge uddannelser medvirkede elever i projektet.

Projektrapport
Projektet blev afsluttet med en evalueringsrapport.

Desuden blev der i projektet udviklet metoderne 'Vandhuller' og 4:3-opgaver.

  

Vil du vide mere?