Læringsudbytte ved relationelle kompetenceløft

Hvad er det?
Udvikling og afprøvning af metoder og modeller til kursisters erkendelse af eget læringsudbytte i forbindelse med AMU-forløb, som skal give relationelle kompetenceløft.

Projektet er et tværgående projekt, som involverer uddannelsesinstitutioner i de 3 VEU-centre i Region Midtjylland, inden for brancherne Industri, Bygge & Anlæg, Merkantil, Service, Social- og Sundhedsområdet og det Pædagogiske Område. Nogle aktiviteter er fælles på tværs af brancher, og andre er fagopdelte. Udviklingen foregår i fagopdelte klynger. En del af projektet vil være observation på tværs af fag/brancher af en anden skoles afprøvning og efterfølgende feedback.


Formålet
Formålet med projektet er at styrke fokus på læringsudbyttet på kurser, der har relationelle kompetencer som eksplicit eller implicit mål, samt på dokumentation af læringsudbyttet.


Målgruppen
Målgruppen for projektet er undervisere, kursister/virksomheder, VEU-konsulenter.

Der vil deltage 2 personer fra hver af de deltagende uddannelsesinstitutioner.

På kort sigt er målet, at underviserne i forbindelse med den pædagogiske tilrettelæggelse opnår en systematisk tilgang til synliggørelse, vurdering og dokumentation af læringsudbytte.


Status
Projektet er blevet søsat på 2 konferencer, hvor et af formålene var at opnå fælles forståelse af, hvad læringsbytte og ikke mindst hvad afprøvning af læringsudbytte er, og få skabt samarbejdsfora i fagligt opdelte klynger.

På Randers Social- og Sundhedsskole har vi valgt at udvikle på AMU-uddannelsen ”For tidligt fødte”. Det er et forløb, som skolens undervisere har stor erfaring med, og som altid gennemføres med succes. Det bliver interessant at se, om der reelt er det læringsudbytte, som vi tror, og få udviklet metoder, der gør den enkelte deltager bevidst om eget læringsudbytte og at dokumentere læringsudbyttet.

De nye metoder afprøves 3 gange i løbet af 2016.

 

Vil du vide mere?