Kompetent praksisnærhed

Hvad er det?
Kompetent praksisnærhed startede som et projekt, hvor undervisere skulle i ’virksomhedspraktik’ ude hos praksissteder for at opleve hverdagen hos praksis.

Der samarbejdes med praksis om at udvide dette, så der også kan blive mulighed for, at praktikvejledere og uddannelsesansvarlige fra praksis kan komme ind og følge undervisningen på skolen.

Formålet
At skolen og praktik får indblik i hinandens hverdag, hvilket skal underbygge, at der i højere grad kan skabes sammenhæng for eleverne mellem skole og praktik.

Udvekslingen kører videre som et egenfinansieret tiltag.

Målgruppen
Undervisere, praktikvejledere og uddannelsesansvarlige.