Digitale skills i AMU

Hvad er det?
Vi udvikler digitale læringsforløb på udvalgte AMU-uddannelser, og i samarbejde med SOSU Esbjerg og SOSU C, har vi valgt AMU-uddannelsen "Tidlig opsporing af sygdomstegn".

Formålet
Formålet med projektet er, at gøre underviserne mere kompetente til at planlægge og gennemføre AMU-kurser med digital læring, herunder fjern-undervisning. 

Projektet skal fremme it-baserede undervisnings- og læringsformer, der også skal styrke udviklingen af deltagernes basale og faglige digitale kompetencer.

Projektet skal også være med til at nedbryde eventuelle barrierer i forhold til at bruge digital læring i relation til undervisere, kursister og de virksomheder, de kommer fra.

Uddannelsesforløbene kan afprøves/gennemføres i samarbejde med en kommune.

Samarbejdspartnere
Projektet er et bredt nationalt samarbejde mellem SOSU-skoler og UC'er. SOSU Sjælland er projektholder.

Status
De fleste deltagende skoler har gennemført en AMU-uddannelse, hvor der har være anvendt digitale metoder til at fremme kompetenceudvikling. Det har været uddannelserne: ”Praktikvejledning til PAU og SOSU”, ”Tidlig opsporing af sygdomstegn”, ”Konflikthåndtering”, ”Leg og læring med digitale medier”, ”Samspil og relationer” og ”Neuropædagogik”.

Alle skoler får adgang til inspirationsmateriale til disse uddannelser på EPOS's hjemmeside.

Der er i projektet udviklet film til e-learning, hvor der bl.a. er anvendt Socrative, Todays meet, Padlet, Puppet pals og Skype. Mange har anvendt iPad, iPhone og diverse apps. Desuden har mange fået erfaring med ikke-tilstedeværelsesundervisning/fjernundervisning.

På Randers Social- og Sundhedsskole har vi udviklet og afholdt ”Tidlig opsporing af sygdomstegn” i samarbejde med Randers Kommune. Forløbet fungerede som et pilotprojekt for et fremtidig samarbejde, hvor kompetenceudvikling skal understøtte indsatsen omkring tidlig opsporing af sygdomstegn og forebyggelige indlæggelser. Pilotforløbet var en stor succes, og der er nu aftalt et lignede forløb for 250 medarbejder.

Projektrapport
Projektet er blevet afsluttet med denne rapport.

Projektledere
Projektleder for fællesprojektet: Janne Bremholm, SOSU Sjælland
Lokal projektleder: Karin Jørgensen

 

Vil du vide mere?