Den eksperimenterende organisation

Hvad er det?
Dette projekt skal være med til at klæde medarbejderne på til at løfte både nuværende og kommende udfordringer og skabe en organisation, som er gearet til at gå fra udviklede tiltag til implementering i drift.

Vi mener, at eksperiment-tankegangen kan være med til at løfte disse udfordringer. Ved gennemførelse af eksperimenter er der både fokus på udvikling og på effektmåling og implementering af udviklede tiltag. Ved at bruge eksperimenter som metode til at løfte udfordringer giver vi medarbejderne redskaber til at udvikle deres egen arbejdspraksis. Derigennem får organisationen skabt nye veje, som kan løfte udfordringerne ift. at udføre kerneopgaven.

Formålet
Dette projekt har til formål at skabe kultur, strukturer, systemer og processer i organisationen, der understøtter udvikling med fokus på både effektmåling, implementering og videndeling samt at opnå en større organisatorisk sammenhængskraft, hvor der er fælles forståelse for kerneopgaven.

Målgruppen
Alle medarbejdere på skolen.

Status
Afsluttende rapport forventes udarbejdet deceber 2018

 

Læs vores to nyhedsbreve om projektet Den eksperimenterende organisation her:

 

Nyhedsbrev, oktober 2018

Nyhedsbrev, januar 2019