Ledelse for læring - pædagogisk ledelse

Artikel om pædagogisk ledelse af transfer

Den erhvervspædagogiske diplomuddannelse skal, som politisk initiativ, være med til at løfte kvaliteten af undervisningen på erhvervsskolerne. Det sker ikke af sig selv.

I artiklen præsenteres et såvel teoretisk som praktisk bud på, hvordan pædagogiske ledelse kan skabe rammer for, at underviserne anvender det, de lærer på diplomuddannelserne til at udvikle skolens undervisning.

Artiklen er publiceret i Uddannelsesbladet 04/2015 og baseret på masteropgaven: Fra diplomuddannelse til en refleksiv undervisningspraksis – en pædagogisk ledelsesopgave. DPU 2014

Læs artiklen om pædagogisk ledelse af transfer