Til gæster på skolen ang. Covid-19

Opdateret 2. november 2020, kl. 10.36

Kære gæst 

Velkommen på Randers Social- og Sundhedsskole. 

For at mindske smitterisikoen har skolen udarbejdet en række retningslinjer for elever, ansatte og gæster som færdes på skolen. 

Du bedes følge nedenstående retningslinjer, når du opholder dig på skolen. 

Du skal bære mundbind, når du bevæger dig rundt på skolen. Du skal ikke bære mundbind, når du sidder ned.

• Vask eller afsprit hænder straks ved ankomst til skolen og løbende i løbet af dagen, efter toiletbesøg, nys i hænder og før og efter spisning. 

• Hold mindst én meters afstand til andre og følg de ophængte ansvisninger om færdsel på trapper og gange. 

• Hold dog mindst to meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, som eksempelvis undervisningssituationer eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn. 

• Fysisk kontakt som håndtryk og kram skal undgås 

• Større forsamlinger skal undgås 

• Sørg for god håndhygiejne, når du bevæger dig rundt på skolen og rør kun ved det absolut mest nødvendige. Vær opmærksom på eksempelvis gelændere. 

• Vi beder dig medvirke til udluftning og afspritning af borde, stole og andre genstande i forbindelse med møder eller eksamener. 

Ved symptomer på COVID-19 

• Hvis du har symptomer som ondt i halsen, alment ubehag, muskelsmerter, hoste eller feber skal du ikke møde på skolen. Det gælder også ved milde symptomer. Orienter din kontakt på Randers Social- og Sundhedsskole 

• Hvis du i løbet af dagen oplever symptomer som ondt i halsen, alment ubehag, muskelsmerter, hoste eller feber, skal du gå hjem med det samme. Det gælder også ved milde symptomer.

Hvis du testes positiv for Covid-19 

• Hvis du testes positiv for COVID-19, opfordres du til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om selvisolation og opsporing af nære kontakter. Se nærmere: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/Pjece_Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus.ashx?la=da&hash=4B4E2D802234D32A771B54A3ECB5EEB696C1D7BB.  

• Det er en god ide, hvis du orienterer skolen, om at du er testet positiv. Det er frivilligt, om du vil oplyse om at du er blevet smittet, men hvis du gør, vil skolen med dit samtykke informere relevante elever og ansatte om, at de skal være særligt opmærksomme på eventuelle sygdomstegn.