Information til gæster på skolen og eksterne samarbejdspartnere

Opdateret 19. april kl. 15.17

Vi har i øjeblikket åbent for undervisning og prøveafholdelse. Som udgangspunkt afholder vi møder med eksterne samarbejdspartnere virtuelt. Læs herunder, hvordan du skal forhold dig, hvis skal besøge skolen eller afholde møde med skolens medarbejdere. 

Besøg på skolen

For at mindske smitterisikoen har skolen udarbejdet en række retningslinjer for elever, ansatte og gæster som færdes på skolen. Du bedes orientere dig heri inden du besøger skolen. 

TIL GÆSTER PÅ SKOLEN ANG. COVID-19

Møder med deltagelse af eksterne samarbejdspartnere på Randers Social- og Sundhedsskole.

Har du et planlagt møde med en af skolens medarbejdere bliver du kontaktet om, hvordan mødet kan afholdes digitalt eller fysisk.

Besøg på skolen

For at mindske smitterisikoen har skolen udarbejdet en række retningslinjer for elever, ansatte og gæster som færdes på skolen. Du bedes orientere dig heri inden du besøger skolen. 

Til gæster på skolen ang. COVID-19

Yderligere spørgsmål

Danske SOSU-skoler har samlet svar på en lang række spørgsmål om social- og sundhedsuddannelserne i forbindelse med coronavirus. 

Find dem her