Retningslinjer fra praktiksteder

Som udgangspunkt skal du selv holde dig løbende opdateret hos din arbejdsgiver, altså regionen og kommunerne, om hvilke retningslinjer du skal følge. Hold dig opdateret på intranet eller arbejdsgivernes hjemmesider. 

Region Midt

Randers Kommune

Favrskov Kommune

Norddjurs Kommune

Syddjurs Kommune

Herunder kan du læse ekstra vigtige informationer som vi har modtaget fra regionen og kommunerne som er særligt relevant for elever, der er i praktik. 

For elever i praktik i Region Midt

Opdateret d. 13. marts kl. 08.55

Indtil videre er elever på social- og sundhedsassistentuddannelsen fortsat velkomne i deres praktikforløb i Region Midtjylland.

Eleverne vil kunne bidrage til løsning af de opgaver, de er kompetente til; det er en konkret vurdering, som foretages der, hvor eleven er tilknyttet.

Det gælder både for de elever, der er ansat i Region Midtjylland, og elever ansat i en kommune.

Den sædvanlige hold- eller gruppeundervisning/uddannelse vil som udgangspunkt ikke blive gennemført.

Der gælder de samme retningslinjer for eleverne som for medarbejderne og disse retningslinjer opdateres løbende.

Hvis der er særlige forhold m.v. på det enkelte praktiksted vil den studerende blive kontaktet af sin vejleder.

Region Midtjylland følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og disse opdateres løbende på www.coronasmitte.dk.