Prøver og standpunkt

Opdateret d. 28. maj kl. 11.11

I den kommende tid fungerer der to forskellige rammer for hold, der skal til prøver på Randers Social- og Sundhedsskole:

1) De hold, som er fysisk på skolen, går til fysiske prøver. Dette gælder for SSA, SSH og PAU-hovedforløb, som har et år eller mindre tilbage af deres uddannelse. Jer som er omfattet af dette, har ALLE modtaget personlig besked i E-boks.

Det betyder konkret, at følgende hold skal op til en fysisk prøve. Det gælder:

  • PAU 19085g – samfundsfag
  • PAU 19085g – dansk
  • SSA 17082a4 - afsluttende prøve
  • SSA 17082d4 – afsluttende prøve
  • SSH 19041a3 – afsluttende prøve
  • SSH 19041d3 – afsluttende prøve

For at mindske smitterisikoen, er der kun adgang for elever og ansatte. Pårørende er velkommen til at fejre eleverne på skolens udendørsarealer efter eksamen. 

2) GF2 skal ikke til prøve i juni

Den 16. maj 2020 blev der udstedt en bekendtgørelse, som træder i kraft den 18. maj 2020.

Med bekendtgørelsen aflyses grundfagsprøve og grundforløbsprøven for jer, der er startet på grundforløbet i januar i år.

I stedet vil jeres standpunktskarakter blive ophøjet til prøvekarakter. Det vil sige, at jeres standpunktskarakter vil blive jeres prøvekarakter.

Begrundelsen for dette er, at I ikke har haft mulighed for at øve jer og blive fortrolige med prøveformen pga. forholdene under Covid-19. Vi vurderer, at rammerne ville have forringet jeres vilkår under prøven.

 Konkret betyder dette at: 

  • Grundfagsprøver på GF2 PAU (januar) aflyses. Standpunkt ophøjes til prøvekarakter
  • Grundfagsprøver på GF2 SOSU/EUX (januar) aflyses. Standpunkt ophøjes til prøvekarakter
  • Grundforløbsprøve for GF2 PAU og GF2 SOSU/EUX (januar) aflyses. Standpunkt ophøjes til prøvekarakter

I vil modtage undervisning i de ekstra dage der frigives, når prøverne aflyses. Dette vil I høre mere om fra jeres undervisere. De vil også snart fortælle jer mere om, hvordan standpunkt kommer til at forløbe.

Jer, der er påvirket af dette, har modtaget besked i E-boks.

Hvis I vil læse nærmere, er her link til bekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/626