Prøver og reeksamener ifm. nedlukning af skolen

Den fysiske lukning af skolen er forlænget til og med d. 13. april. Det betyder også at kommende prøver bliver berørt.

I Lovgivningen er der derfor også lukket op for dispensationer i forbindelse med prøver, som gør det muligt for os at afholde de prøver, der allerede er udskudt samt fremtidige prøver.

Vi har nu mulighed for at afholde virtuelle prøver og at ophøje standpunktskarakterer til prøvekarakter. Det vil sige, at den karakter, du får til en standpunktsbedømmelse også bliver din prøvekarakter i samme fag.

Vi vil gøre brug af begge dele, så du som elev undgår unødig forlængelse af din uddannelse.

Derfor gælder følgende for prøver og reeksamener for resten af april:

Grundfag og uddannelsesspecifikke fag på alle uddannelser afsluttes med en standpunktskarakter der ophøjes til prøvekarakter, hvis de er trukket ud som prøvefag.

Hvis du ikke har bestået din standpunktsbedømmelse aftales der et vejledningsforløb med skolens uddannelsesvejleder. 

De afsluttende prøver på alle uddannelser afholdes som mundtlige prøver i en virtuel form på Microsoft Teams.

Du kan finde prøvebestemmelser og vejledninger til prøver på de enkelte uddannelser her

Reeksamener fra prøver afholdt før d. 12. marts udskydes, da en reeksamen skal tages i det prøveformat, som den oprindelige prøve blev afgivet i.

Prøver i resten af april

Dette betyder også at selvom skolen skulle åbne op igen efter 13. april, så vil vi afvikle resten af prøverne i april på ovenstånde måde, da vi ikke vil kunne nå at planlægge og afvikle prøverne som normalt.

Konkret betyder det, at den afsluttende prøve for social- og sundhedsassistenter i Grenaa den 16. april afholdes virtuelt over Teams. 

Vi er bevidste om, at denne nye prøveform kan give nogle usikkerheder for dig som elev, men vi har stort fokus på, at skabe gode rammer omkring prøverne, så vi sikrer at prøverne forløber optimalt. Vi har på skolen afholdt prøver over Skype de sidste par år og har gode erfaringer med det.

Du modtager konkret information og vejledning om dine prøver i den kommende tid.