Information om skolens håndtering af Covid-19

Opdateret 1. juli kl 12.42

Selvom vi nu er tilbage, så ser både skolen og dagligdagen lidt anderledes ud end tidligere. 

Husk at læse og følge de gældende retningslinjer for adfærd på skolen. Så får vi alle en god hverdag sammen på skolen. 

Forskudte møde- og pausetider

Foreløbig frem til sommerferien kommer holdene til at køre med forskudte mødetider og dermed også pausetider. Sluttiderne vil være som normalt. 

  • Kl. 08.00: FVU, Klar parat og Før-SOSU
  • Kl. 08.30: Pædagogisk assistent
  • Kl. 08.40: Social- og sundhedshjælper
  • Kl. 08.40: Social- og sundhedsassistent
  • Kl. 08.50: Grundforløb 2

Tiderne vil ikke være opdateret i skemaet i Uddata+, så du skal selv holde styr på dine mødetider. 

Bliver du syg eller kommer i karantæne?

Vi henviser til Sundhedsstyrelsens vejledning for så vidt angår, hvornår du skal blive hjemme fra skole: https://www.sst.dk/da/corona/Saerlige-risikogrupper. Vær opmærksom på, at vejledningerne løbende kan blive opdateret.

Er du nødsaget til at blive hjemme, skal du give din underviser besked. 

Har du spørgsmål eller kommer i tvivl om mødetider eller lignende skal du kontakte din underviser. 

Skal du til udlandet i sommerferien?

Hvis du skal ud og rejse, eksempelvis i forbindelse med sommerferien, skal du være opmærksom på, om din rejse kan få betydning for dit undervisningsforløb. 

Læs skolens retningslinjer for udlandsrejser her