Fuld genåbning af skolen - Det betyder det for dig som elev

Opdateret 29. maj kl 10.13

Kære elev på Randers Social- og Sundhedsskole

Onsdag d. 19. maj meldte Statsministeren ud, at der nu kan åbnes yderligere for erhvervsuddannelserne fra onsdag d. 27. maj. 

Det betyder at alle hold nu er tilbage til fysisk undervisning på skolen. 

 

Selvom vi nu er tilbage, så ser både skolen og dagligdagen lidt anderledes ud end tidligere. Husk at læse og følge de gældende retningslinjer for adfærd på skolen. Så får vi alle en god hverdag sammen på skolen. 

Forskudte møde- og pausetider

Foreløbig frem til sommerferien kommer holdene til at køre med forskudte mødetider og dermed også pausetider. Sluttiderne vil være som normalt. 

  • Kl. 08.00: FVU, Klar parat og Før-SOSU
  • Kl. 08.30: Pædagogisk assistent
  • Kl. 08.40: Social- og sundhedshjælper
  • Kl. 08.40: Social- og sundhedsassistent
  • Kl. 08.50: Grundforløb 2

Tiderne vil ikke være opdateret i skemaet i Uddata+, så du skal selv holde styr på dine mødetider. 

Bliver du syg eller kommer i karantæne?

Vi henviser til Sundhedsstyrelsens vejledning for så vidt angår, hvornår du skal blive hjemme fra skole: https://www.sst.dk/da/corona/Saerlige-risikogrupper. Vær opmærksom på, at vejledningerne løbende kan blive opdateret.

Er du nødsaget til at blive hjemme skal du give din underviser besked. 

Har du spørgsmål eller kommer i tvivl om mødetider eller lignende skal du kontakte din underviser. 

Venlig hilsen

Maria Dyhrberg Rasmussen

Direktør