Fraværsprocedure under lukningen

Opdateret 18. marts kl. 12.39

I perioden, hvor skolen er lukket ned er der fortsat krav om studieaktivitet på uddannelserne. De undervisningsdage, hvor undervisningen forløber digitalt kompenseres der ikke for på et senere tispunkt på uddannelsen. Der ligger derfor et ansvar hos den enkelte elev om selv at tage ansvar for at følge undervisningen for på den måde at sikre proces i uddannelsesforløbet.
Under omstændighederne har skolen et særligt fokus på fravær og en tidlig indsats for at understøtte elevernes gennemførelse af uddannelse.

I perioden med digital undervisning gælder følgende regler for registrering af studieaktivitet.

 • Du skal følge dit almindelige skema. Hver morgen skal du logge på Microsoft Teams, hvor din underviser vil føre fravær og starte undervisningen. 
  Du finder en vejledning til Teams her.

  Studieaktivitet dokumenteres ved at eleven, både GF og HF, tjekker ind på TEAMS kl.8:30 for Randers elever og kl. 8:40 for Grenå elever. Har eleven ikke tjekket ind på de givne tidspunkter føres der fravær for den pågældende undervisningsdag.
 • Underviseren kan bede eleven om at aflevere opgaver, oplæg eller andet som dokumentation for studieaktivitet i løbet af undervisningsdagen. Hvis eleven ikke afleverer dette til den tid som er aftalt, vil eleven blive registeret til at have været fraværende på den pågældende undervisningsdag.
  Omfanget af opgaver el. lign som dokumentation for studieaktivitet vil variere fra dag til dag.
 • Flere elever kan have svært ved at følge undervisningen med baggrund i forskellige udfordringer. I disse tilfælde er det elevens ansvar at lave en aftale med den pågældende underviser i forhold til at sikre studieaktivitet.
  Så vidt det lader sig gøre lægger underviseren næste dags undervisningsprogram ind i One-note dagen for inden

Skolen vil fortsat under perioden følge vores almindelig fraværsprocedure; altså såfremt elevens fravær overstiger 10% vil eleven modtage en indkaldelse til en fraværssamtale med kontaktlæreren. Indkaldelsen kommer i UDDATA+ og samtalen afholdes over TEAMS.

Proceduren for udmeldelse af uddannelse, grundet for højt fravær, følger skolens generelle retningslinjer for fravær.