Skal du ud at rejse?

Opdateret 31. juli 2020, kl. 10.58

Hvis du skal ud og rejse, skal du være opmærksom på, om din rejse kan få betydning for dit undervisningsforløb. 

Randers Social og Sundhedsskole følger myndighedernes vejledninger i forhold til rejser/ophold i udlandet. Overordnet gælder, at unødvendige rejser til risikoområder frarådes af myndighederne, da det kan medføre øget risiko for smitte af elever, kursister, pårørende og samarbejdspartnere.

-----------------------------------------------

Herunder kan du finde svar på, hvad du være opmærksom på i forhold til din uddannelse, hvis du rejser til udlandet.

Hvordan forholder Randers Social- og Sundhedsskole sig til elevers rejse til udlandet?

Randers Social- og Sundhedsskole følger myndighedernes vejledninger i forhold til rejser/ophold i udlandet, og skolen forventer, at alle elever følger disse vejledninger og anbefalinger. 

Unødvendige rejser til risikoområder medfører også, at elever skal i karantæne i 14 dage efter hjemkomst. Dette kan få store og uheldige konsekvenser i forhold til resten af uddannelsestiden.

Har jeg pligt til at orientere skolen om rejser til risikoområder?

Hvad elever foretager sig i fritiden, herunder ferie, er i udgangspunktet en privat sag. Men i denne konkrete situation kan rejser til risikoområder, som anført, medføre øget risiko for smitte. Dermed udsættes medstuderende, pårørende, skolens medarbejdere og samarbejdspartnere for en unødig øget smitterisiko.

Derfor er alle elever forpligtede til at orientere skolen og sin praksisleder, hvis eleven overvejer at rejse til risikoområder. 

Såfremt skolen i helt særlige situationer vurderer, at eleven har tungtvejende grunde til at rejse til et risikoområde, skal det forud aftales med dit praktiksted og skolens ledelse: uddannelseschef Dorte Greve Engsig - dge@sosuranders.dk

Vil der være selvbetalt karantæne efter udrejse til risikoområder?

Umiddelbart forventes, at karantæneperioden vil være indeholdt i den planlagte ferie, således at eleven kan møde i skolen igen efter endt ferie.

Elever, der på trods af myndighedernes anbefaling, rejser til de særlige risikoområder, skal i karantæne i 14 dage efter, de er udrejst fra de særlige risikoområder.

Elever vil i disse situationer som udgangspunkt ikke have gyldig grund til fravær i den periode, hvor de skal i karantæne. Eleven kan dog efter konkret forudgående aftale med skolen eventuelt modtage online undervisning.

Hvis en elev, der på trods af myndighedernes krav/anbefaling rejser til særlige risikoområder, og bliver smittet med Covid-19 (er syg), vil pådragelsen af sygdommen kunne anses for selvforskyldt.

Hvis du er i en skoleperiode:
Hvis du på trods af myndighedernes anbefaling rejser til et land i et særligt risikoområde og de efterfølgende 14 dages tvungen karantæne løber ind i skoletiden, vil du blive registret med ulovligt fravær. Du kan eventuelt modtage online undervisning efter konkret forudgående aftale med skolen: uddannelseschef Dorte Greve Engsig - dge@sosuranders.dk

Hvis du er i praktik:
Hvis du er i praktik, kan en overtrædelse af myndighedernes anbefalinger i sidste ende få ansættelsesretlige konsekvenser. Forhør dig nærmere om retningslinjerne hos din arbejdsgiver. 

Elever på ferie i et af myndighederne godkendt rejseland, som ikke kan komme retur til Danmark på grund af aflyste flyafgang mv.

Hvis hjemrejse fra et godkendt land forhindres som følge af flyselskabets aflyste flyafgange, vil der være tale om lovligt fravær.

Læs skolens retningslinjer for elevers adfærd i forbindelse med rejser til udlandet her