Retningslinjer fra praktiksteder

Som udgangspunkt skal du selv holde dig løbende opdateret hos din arbejdsgiver, altså regionen og kommunerne, om hvilke retningslinjer du skal følge. Hold dig opdateret på intranet eller arbejdsgivernes hjemmesider. 

Region Midt

Randers Kommune

Favrskov Kommune

Norddjurs Kommune

Syddjurs Kommune

Herunder videregiver vi særlige informationer fra kommuner og regionen ang. praktikforløb.

For elever i praktik i Region Midt

Opdateret d. 21. december kl. 12.39

Praktikforholdene i Region Midtjylland

Der sker aktuelt en fortsat markant udvikling i smittetrykket og antallet af indlagte med COVID-19, både på landsplan og i det midtjyske område.

På den baggrund har Region Midtjyllands koncernledelse drøftet status for uddannelsessøgende i praktik/klinikophold på hospitalerne og andre steder i Region Midtjylland.

Hovedbudskaberne fra Region Midtjylland vedrørende uddannelsessøgende i praktik/klinikophold er på nuværende tidspunkt:

  • at elever/studerende fortsat er velkomne i deres praktik- og klinikforløb,
  • at elever/studerende betragtes på lige fod med medarbejdere i Region Midtjylland
  • at relevant kommunikation fra Region Midtjylland til de studerende sikres lokalt via praktikstederne, og
  • at Region Midtjylland gerne bidrager med løsninger i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne i de konkrete situationer. 

Eleverne betragtes som udgangspunkt på linje med medarbejdere og skal overholde de samme retningslinjer i f.t. test, værnemidler m.v.

Retningslinjerne opdateres løbende og kan bl.a. ses her:

https://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/lon--og-personaleforhold/retningslinjer/medarbejderforhold-i-forbindelse-med-coronavirus/