Retningslinjer fra praktiksteder

Som udgangspunkt skal du selv holde dig løbende opdateret hos din arbejdsgiver, altså regionen og kommunerne, om hvilke retningslinjer du skal følge. Hold dig opdateret på intranet eller arbejdsgivernes hjemmesider. 

Region Midt

Randers Kommune

Favrskov Kommune

Norddjurs Kommune

Syddjurs Kommune

Herunder videregiver vi særlige informationer fra kommuner og regionen ang. praktikforløb.

For elever i praktik i Region Midt

Opdateret d. 6. december kl. 10.00

Coronapas i Region Midt

Regionalt ansatte, skal så længe covid-19 er en samfundskritisk sygdom, på forespørgsel kunne forevise et gyldigt coronapas, når de fysisk møder på arbejde. Kravet svarer til det, der i dag gælder for besøgende ved bl.a. regionale sygehuse og tilknyttede behandlingsinstitutioner.

Kravet vil være gældende for alle regionalt ansatte

Hvis et gyldigt coronapas ikke kan fremvises, er udgangspunktet, at medarbejderen sendes hjem uden løn, indtil medarbejderen kan fremvise et gyldigt coronapas.  

I forhold til studerende og elever, som har praktikforløb eller lignende ved regionerne, men ikke er ansat af en region vil følgende gælde:

Studerende og elever, som har praktikforløb eller lignende ved regionerne, men ikke er ansat af regionerne, er omfattet af de retningslinjer, der er besluttet af deres arbejdsgiver. Hvis de ikke har en arbejdsgiver, vil de være omfattet af de retningslinjer, der gælder for den uddannelsesinstitution, som de er indskrevet ved. Alle statslige uddannelsesinstitutioner er omfattet af bekendtgørelser, hvorefter de studerende skal kunne fremvise coronapas. Det er Danske Regioners vurdering, at studerende derfor skal kunne fremvise et gyldigt coronapas, tilsvarende kravene der stilles de regionalt ansatte, når de studerende har praktikforløb eller lignende ved en regional arbejdsplads.

Der henvises i øvrigt til Region Midtjyllands hjemmeside om medarbejderforhold i forbindelse med coronavirus: 

Arbejdsgivers ret til at se medarbejderes coronapas samt anmodning om test af medarbejdere - Region Midtjylland (rm.dk)