Retningslinjer fra praktiksteder

Som udgangspunkt skal du selv holde dig løbende opdateret hos din arbejdsgiver, altså regionen og kommunerne, om hvilke retningslinjer du skal følge. Hold dig opdateret på intranet eller arbejdsgivernes hjemmesider. 

Region Midt

Randers Kommune

Favrskov Kommune

Norddjurs Kommune

Syddjurs Kommune

Herunder videregiver vi særlige informationer fra kommuner og regionen ang. praktikforløb.

For elever i praktik i Region Midt

Opdateret d. 13. august kl. 22.01

Praktikforholdene i Region Midtjylland

På nuværende tidspunkt kan eleverne komme i praktik på hospitalerne og i Psykiatri og Social som planlagt.

Eleverne betragtes som udgangspunkt på linje med medarbejdere og skal overholde de samme retningslinjer i f.t. test, værnemidler m.v.

Retningslinjerne opdateres løbende og kan bl.a. ses her:

https://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/lon--og-personaleforhold/retningslinjer/medarbejderforhold-i-forbindelse-med-coronavirus/

Eleverne vil desuden få information fra deres praktiksted om evt. særlige forhold der.

På baggrund af COVID-19 situationen er der behov for en særlig høj fleksibilitet i forhold til, hvordan praktikforløbene bliver tilrettelagt.

Det gælder bl.a. vejledningen af eleverne, der kan foregå på andre måder, end de er vant til, ikke mindst af hensyn til, at der ikke er for mange personer til stede på for lidt plads.

Det indebærer også, at praktikopholdene i højere grad lægges uden for almindelige dagvagt-tid.

Erfaringerne i foråret har vist, at de aktuelle forhold på hospitalerne giver nye, gode læringsmuligheder i autentiske miljøer.