Retningslinjer for test ved fysisk fremmøde

Opdateret 26. maj, kl. 09.57

For at få adgang til skolen skal du kunne fremvise en gyldig negativ test for COVID-19. Du er selv ansvarlig for at få taget en test og for, at du kan fremvise dokumentation for testen, når du er på skolen.

Et gyldigt testsvar må maksimalt være 72 timer gammelt fra testtidspunktet. Der er dog højst krav om to ugentlige test. De to ugentlige test skal være taget med minimum to dages mellemrum.

Kontrol af test på skolen vil foregå på to måder.

På dage, hvor der er selvtest på skolen, foregår kontrollen således:
Randers: mandag og torsdag
Grenaa: tirsdag og fredag

 • Vi gennemfører to ugentlige selvtest pr. klasse, hvor du har mulighed for at blive testet. Det er fortsat helt frivilligt, om du vil tage testen på skolen.
 • Deltager du i skolens selvtest opfylder du testkravet.
 • Hvis du ikke deltager i testen, skal du i stedet selv sørge for at blive testet i det offentlige testsystem og at kunne fremvise et gyldigt negativt testsvar.

 • Du kan ikke blive testet på andre tidspunkter end det givne tidspunkt, dit hold er tildelt. Er du ikke til stede der, skal du selv blive testet i det offentlige system. 

På øvrige dage foregår kontrollen således:

 • På øvrige dage gennemføres kontrollen i forbindelse med fraværsregistreringen ved skoledagens begyndelse. Her skal du kunne fremvise et gyldigt negativt testsvar.

 • Dokumentation for et testsvar skal indeholde:
  • Dit navn
  • Dato, og testtidspunkt
  • Resultatet af testen

Du er undtaget for krav af test, hvis du:

 • Har været testet positiv for COVID-19 for mere end 2 uger og mindre end 8 måneder siden ved en PCR-test. Du skal i stedet medbringe bevis for, at du har været testet positiv. 

 • Har påbegyndt et vaccinationsforløb for mere end 14 dage og mindre end 42 dage siden

  eller

 • Har gennemført et vaccinationsforløb mod COVID-19.
  • Kræver vaccinationsforløbet to eller flere doser anses det som gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis.
  • Kræver vaccinationsforløbet alene én dosis anses det for gennemført 14 dage efter denne dosis.
   Du skal medbringe dokumentation for dette, fx coronapas.

 • Hvis du af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for COVID-19. Du skal kunne dokumentere dette med en lægeerklæring.

Læs her hvad du skal gøre, hvis du får en positiv test for COVID-19

Selvtest på skolen

Vi tilbyder superviseret selvtest for COVID-19 på skolen for alle elever og kursister to gange om ugen.

Læs mere om selvtest her