Retningslinjer for test ved fysisk fremmøde

Opdateret 14. april, kl. 12.19

For at få adgang til skolen skal du kunne fremvise en negativ test for COVID-19. Du er selv ansvarlig for at få taget en test og for at du kan fremvise dokumentation for testen, når du møder på skolen.

Selvtest på skolen

Vi tilbyder superviseret selvtest for COVID-19 på skolen for alle elever og kursister hver mandag og torsdag.

Læs mere om selvtest her

For krav om test for COVID-19 i forbindelse med fysisk fremmøde på skolen gælder følgende:

 • Det er et krav, at du kan fremvisedokumentation for en negativ testfor COVID-19 for at få adgang til skolen. Testen må højst være 72 timer gammel fra testtidspunktet.

 • Du kan ikke få adgang til skolen uden en gyldig test og du vil få registreret fraværhvis du ikke kan fremvise en negativ test.

 • Den negative test skal have gyldighed i hele tidsrummet, du er fysisk på skolen, altså hele skoledagen. Møder du frem med en test, der udløber i løbet af skoledagen, bliver du henvist til at få taget en ny test.

 • Det er dit ansvar, at du bliver testetog at du kan fremvise dokumentation for en gældende negativ test.

 • Du kan blive testet ved enten at tage en selvtest på skolen to gange om ugen eller ved at tage en PCR-test eller en anti-gentest (kviktest) i det offentlige testsystem. Husk at bede om dokumentation ved kviktest.

 • Der vil være kontrol af testsvar hver dag i forbindelse med fraværsregistreringen i klassen. 

 • Har du været testet positiv for COVID-19 for mere end 2 uger og mindre end 12 uger siden, skal du ikke testes, men i stedet medbringe bevis for, at du har været testet positiv.

 • Er du vaccineret mod COVID-19skal du fortsat kunne fremvise en negativ test.

 • I uger, hvor du ikke er på skolen, er der ikke krav om test.

Sådan dokumenterer du dit testsvar:

Du skal medbringe legitimation (pas, kørekort eller sundhedskort) og dit testsvar.

Dokumentation for dit negative testsvar skal indeholde:

 1. Dit navn svarende til din legitimation.
 2. Dato, og tidspunkt for testtagningen.
 3. Resultatet af testen.

Du kan fremvise dit svar enten på papir, digitalt eller som et billede.

Du kan finde dit testsvar på PCR-test med de påkrævede testoplysninger på www.sundhed.dk. Tag evt. et billede eller skærmbillede af dit testsvar.  

Har du fået foretaget antigen-test (kviktest), kan du fremvise et billede af dit kviktest-svar eller en SMS med dit svar, så længe ovenstående oplysninger er nævnt.

Undtagelse for krav om test:

Hvis du af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for COVID-19, skal du kunne dokumentere det med en lægeerklæring.

Læs her hvad du skal gøre, hvis du får en positiv test for COVID-19