Retningslinjer for kursisters adfærd i forbindelse med undervisning på skolen

Opdateret 22. september, kl. 13.14

For at sikre at skolens kursister udviser korrekt adfærd mod forebyggelse af spredning af COVID-19 og dermed minimerer risikoen for smitte, har skolen lavet nedenstående retningslinjer, som skal følges, når man som kursist har undervisning med fysisk tilstedeværelse på en af skolens afdelinger i enten Randers eller Grenaa. 

Når du ankommer til skolen, skal du være særligt opmærksom på følgende:

 • Du skal vaske dine hænder straks ved ankomsten ved den håndvask, I som hold har fået anvist og derudover løbende i løbet af dagen. Eller afspritte korrekt ved de spritstationer, der er opsat.
 • Følg de retningslinjer for håndvask og afspritning, som hænger ved håndvasken.
 • Gå derefter direkte til det lokale, hvor din undervisning skal foregå.
 • Rengør din pc, tablet, mus og tastatur ved starten af undervisningen (du skal selv medbringe rengøringsremedier såsom desinficerende klude eller lignende hertil). Hold dig til kun at berøre og bruge dine egne arbejdsredskaber. Bruger du eller låner du alligevel andres, skal du vaske hænder umiddelbart bagefter.
 • Medbring selv dine egne skriveredskaber, eventuelt skriveblok samt andre redskaber, der skal bruges under kurset. Underviseren vil lade dig vide, hvis der noget særligt, du skal medbringe.
 • Hold minimum 1 meters afstand til andre, både din underviser og dine medkursister.
 • Flyt ikke rundt på borde og stole i klasselokalet. Skolen har placeret borde og stole med retning og afstand, således at spredning af COVID-19 under klasseundervisning forebygges bedst muligt.
 • I tilfælde, hvor det kræves for at kunne gennemføre den almindelig klasseundervisning eller ved færden i faglokaler f.eks. i simulationslokalet, naturfagslokalet og lignende, hvor det kan være væsentligt for kvaliteten af undervisningen, at I kan være tættere på hinanden, kan jeres underviser dog beslutte at afvige fra 1 meters afstandsanbefalingen.
 • Fysisk kontakt som håndtryk og kram samt større forsamlinger skal undgås.

 Generelt:

 • Sørg for god håndhygiejne, når du bevæger dig rundt på skolen - og rør kun ved det absolut mest nødvendige. Vær opmærksom på eksempelvis gelændere.
 • Ophold dig i videst muligt omfang i den fløj, hvor din undervisning er planlagt, og brug kun de håndvaske og toiletter, I som klasse har fået anvist.
 • Du bør altid vaske dine hænder mellem forskellige opgaver og aktiviteter, før spisning, i forbindelse med toiletbesøg og næsepudsning og ved host og nys.
 • Ophold dig uden for når du har mulighed for det – husk afstand, også på bænkene
 • Gruppearbejde vil blive fordelt af undervisere og I vil komme til at arbejde i de samme grupper af max. 4 personer, indtil andet meldes ud.

Forplejning:

 • Der vil være adgang til brug af mikroovne, elevkøleskabe og vandmaskiner under hensyntagen til hygiejniske forholdsregler (se skiltning herved).
 • Husk også at holde afstand, når du er i kantinen.