Retningslinjer for adfærd på skolen i forbindelse med prøver og eksamen

For at sikre at elever, kursister og undervisere følger de generelle anbefalinger ift. forebyggelse af spredning af COVID-19, og dermed minimere risikoen for smitte, har skolen lavet nedenstående retningslinjer, som skal følges, når man færdes på skolen under afviklingen af eksaminer, prøver og undervisning i skolens nedlukningsperiode. 

Når du ankommer til skolen, skal du særligt være opmærksom på følgende

 • Du skal bære mundbind eller visir, når du færdes på skolen. Du skal dog ikke bære mundbind, når du sidder ned til eksamen, prøven eller under undervisningen.
 • Du skal vaske eller afspritte dine hænder straks ved ankomsten og løbende i løbet af den tid du er på skolen.
 • Følg de retningslinjer for håndvask og afspritning, som hænger ved håndvasken.
 • Gå derefter direkte til det lokale, hvor eksamen, prøven eller undervisningen skal afholdes.
 • Rengør din pc, tablet, mus og tastatur inden eksamen, prøven eller undervisningen startes (du skal selv medbringe rengøringsremedier såsom desinficerende klude eller lignende hertil). Hold dig til kun at berøre og bruge dine egne arbejdsredskaber. Bruger du eller låner du andres skal du vaske hænder umiddelbart bagefter.
 • Medbring selv dit eget penalhus (med indhold svarende til, hvad der forventes, der skal bruges) – eksempelvis skriveredskaber, saks, tusch mm.
 • Hold afstand på mindst 1 meter til andre.
 • Flyt ikke rundt på borde og stole i eksamens/prøvelokalet. Skolen har placeret borde og stole med retning og afstand, således at spredning af COVID-19 under eksaminer, prøver og undervisning forebygges bedst muligt.
 • Fysisk kontakt som håndtryk og kram samt større forsamlinger skal undgås.

 Generelt:

 • Sørg for god håndhygiejne, når du bevæger dig rundt på skolen - og rør kun ved det absolut mest nødvendige. Vær opmærksom på eksempelvis gelændere.
 • Ophold dig i videst muligt omfang i den fløj, hvor eksamen, prøven eller undervisningen er planlagt.
 • Du bør altid vaske dine hænder mellem forskellige opgaver og aktiviteter, før spisning, i forbindelse med toiletbesøg og næsepudsning og ved host og nys.

Forplejning:

 • Kantinen er lukket under skolens nedlukning. Medbring derfor selv mad og drikkevarer efter behov.