Regler for studieaktivitet ved undervisning hjemmefra

Opdateret d. 17. januar 2022

Hvis du er isoleret pga. COVID-19, men er i stand til at følge undervisningen, kan du gøre det via Teams og en elevmakker i din klasse.

Hvis du deltager i undervisningen hjemmefra gælder følgende regler for registrering af din studieaktivitet:

  • Du skal følge dit almindelige skema. Hver morgen skal du logge på Teams via din elevmakker, hvor din underviser vil føre fravær og starte undervisningen. 

  • Du er selv ansvarlig for at aftale med en klassekammerat, at vedkommende bliver din elevmakker.

  • Studieaktivitet dokumenteres ved, at du tjekker ind på Teams ved undervisningsstart. Er du ikke tjekket ind ved undervisningsstart, føres der fravær for undervisningsdagen. 
  • Din underviser kan bede dig om at aflevere opgaver, oplæg eller andet som dokumentation for din studieaktivitet i løbet af undervisningsdagen. Hvis du ikke afleverer dette til den tid som er aftalt, får du fravær for den pågældende undervisningsdag.
    Omfanget af opgaver el. lign som dokumentation for din studieaktivitet kan variere fra dag til dag.
  • Hvis du har udfordringer med at følge undervisningen, har du selv ansvar for at lave en aftale med din underviser i forhold til at sikre din studieaktivitet.